Walter Gropius - jeden najsłynniejszych architektów XX wieku . Założyciel pierwszej na świecie szkoły nowoczesnego  projektowania  "Bauhaus".  Okolice Drawska Pomorskiego, ściślej położona sześć kilometrów wieś Jankowo to był poligon doświadczalny dla bardzo młodego adepta architektury. Majątek  we wsi należał wówczas do stryja młodego Waltera, Ericha Gropiusa.

Na zdjęciu powyżej budynki majątku Ericha Gropiusa, które zaprojektował młody Walter Gropius. Patrząc od lewej: pralnia, spichlerz i kuźnia. Do dnia dzisiejszego w stanie nienaruszonym przetrwał jedynie spichlerz. Ostatnio dzięki inicjatywie prywatnych osób został on uratowany przed całkowitym zniszczeniem. Położono nowy dach i całą  jego konstrukcję wzmocniono.

Kolejnym zleceniem Waltera Gropiusa jest projekt  willi dla Otto i Elisabeth Metzler w Drawsku Pomorskim ( wówczas Darmburg)  przy obecnej ul. Obrońców Westerplatte 9B. Zaprojektowana ona została w stylu Heimetstil z pewnymi nowymi rozwiązaniami. Gropius porzucił jednak ten styl na rzecz bardzo prostych i nowoczesnych rozwiązań. Późniejsze budynki przemysłowe i mieszkalne zaprojektowane przez Gropiusa stały się ikonami epoki Modernizmu, znanymi na całym świecie.


       W Jankowie można jeszcze zobaczyć budynek mieszkalny dla robotników rolnych zaprojektowany przez Waltera Gropiusa. Po przebudowie stracił on jednak swój pierwotny wygląd. 

      W okolicy Jankowa Walter Gropius  otrzymywał również zlecenia na projekty budynków przemysłowych. W Gudowie zaprojektował dawną fabrykę słodu. Projektował też budynki gospodarcze dla majątku w Żołędowie ( niestety nic z nich nie zachowało się do dnia dzisiejszego).

      Na naszym Szlaku Krzyżowców możemy obejrzeć budynek gospodarczy, zachowany do dnia dzisiejszego. Zaprojektowany on został przez słynnego Waltera Gropiusa. Znajduje sie w Mirosławcu przy głównej drodze,  która przecina miejscowość. Budynek ten jest po drugiej stronie budynku Urzędu Miasta. Przed wojną był to duży spichlerz zbożowy wraz z przylegającym domem mieszczącym biura i mieszkanie zarządcy. Obecnie mieści sie tam skład przemysłu budowlanego.

Zapraszamy na szlak.