632 kilometr szlaku. Czarne. Akt lokacyjny miasta, co oznaczało jednocześnie nadanie praw miejskich – Czarne otrzymało od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Konrada von Jungingen, brata najsłynniejszego i najbardziej znanego wśród Polaków Wielkiego Mistrza Krzyżackiego - Urlicha von Jungingen. Każdy kto uczył się historii w czasach komunistycznych miał go „wydrukowanego” w głowie wraz z datą Bitwy pod Grunwaldem 1410. W okresie panowania państwa zakonnego, Krzyżacy wybudowali tu swój zamek, który miał bronić szlaku łączącego Pomorze Zachodnie z Pomorzem Gdańskim. Miasto było kilkakrotnie niszczone przez pożary, było ono też świadkiem wielkich wydarzeń, które miały wpływ na losy państwa polskiego. Pod koniec XIX wieku Czarne przekształciło się w miasto garnizonowe. W 1933 roku powstał tu obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu Hitlera. W 1939 powstaje obóz jeniecki Stalag IIB, gdzie zamęczono ponad 65 tysięcy jeńców narodowości rosyjskiej, francuskiej, belgijskiej, angielskiej, holenderskiej i amerykańskiej. Na terenach byłego obozu jenieckiego powstało więzienie, które istnieje do dnia dzisiejszego. Liczne szlaki rowerowe, kajakowe i piesze pozwalają ne pełne poznanie walorów okolic Gminy i miasta Czarne.