Karl Friedrich Schinkel

Karl Friedrich Schinkel - wybity pruski architekt. Bardzo płodny, pozostawił po sobie wiele  wybitnych dzieł. Pracował również jako urbanista, projektant i malarz, był najwybitniejszym twórcą klasycyzmu w Królestwie Prus, tworzył także w stylu arkadowym. W Berlinie i Poczdamie zaprojektował lub przebudował: Katedrę Berlińską, Stare Muzeum, Berlińską salę koncertową, Pałac Charlotenhof, Pałac Babelsberg, Stara Galeria Narodowa. Na terenie Polski zaprojektował między innymi Pałac Owińskich pod Poznaniem, Myśliwski Pałac Czartoryskich w Antoninie

 Zamek w Kórniku. Pod koniec życia zaprojektował piękny  Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Na naszym szlaku Schinkel pozostawił swój ślad. Zaprojektował Kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku

oraz zaprojektował nową wieżę dla kościoła w Słońsku.