Najstarszy zakon w Ziemi Świętej.

Jak głosi legenda to oni otworzyli bramy Jerozolimy krzyżowcom podczas pierwszej wyprawy krzyżowej. Zakon zgodnie ze swoją regułą sprawował opiekę medyczną nad pielgrzymami udającymi się do Ziemi Świętej. Po utracie Ziemi Świętej Joannici przenieśli się na Cypr później na Rodos i ostatecznie na Maltę. Odgrywali oni tam szczególną rolę, chronili bram dostępu do Europy od strony morza. Posiadali potężną flotę statków wojennych z pierwszymi na świecie statkami - pancernikami - słynnymi Caracca. Joannici skutecznie powstrzymywali wojska arabskie i tureckie przed wtargnięciem na kontynent. Zakon Joannitów był twórcą pierwszych szpitali na świecie. Podczas powstania warszawskiego zorganizowali w Warszawie pierwszy szpital wojenny. Do dnia dzisiejszego zakon niesie pomoc potrzebującym na całym świecie. Symbole zakonu joannitów jak ośmioramienny krzyż widnieją na karetkach pogotowia ratunkowego, statkach ratownictwa morskiego.