161 kilometr szlaku. Poruszając się dalej szlakiem krzyżowców wjeżdżamy do Mieszkowic.

 Tu możemy dosłownie przenieść się w czasie. Jest tutaj doskonale zachowany układ średniowieczny miasta z murami miejskimi.

Spacerując wokół nich możemy poznać zasady ochrony stosowane kilkaset lat w wstecz. Warto obejść wokół całe mury miejskie z zachowanymi czatowniami. Zachowało się ich tu ponad dwadzieścia, są to specjalne baszty od środka miasta otwarte. Zwiedzając miasto koniecznie powinniśmy zobaczyć: kościół w stylu gotyckim, dwór z przełomu XIX I XX wieku, obecnie budynek szkoły średniej, ratusz miejski, oraz licznie zachowaną zabudowę szachulcową i murowaną.

Okolice Mieszkowic to przepiękne tereny leśne, w ich ostępach żyje dużo zwierzyny leśnej w tym watahy wilków. Gmina Mieszkowice to historia II wojny Światowej. O historii forsowanie Odry, zapoznać się możemy wędrując Szlakiem Pamięci Narodowej, zwiedzając Czelin, Gozdowice i Siekierki. Dużą atrakcją turystyczną jest graniczne przejście promowe pomiędzy Polską a Niemcami.