880 kilometr szlaku. Golub-Dobrzyń. Miasto malowniczo położone w pradolinie rzeki Drwęcy. W latach 1296-1306 wykorzystując dogodne położenie osady , zakon krzyżacki buduje na wzgórzu obronny zamek warowny i zakłada miasto na prawie chełmińskim. W pierwszym okresie swojego istnienie, miasto gospodarczo rozwijało się znakomicie. Rozwój został zahamowany przez wojnę polsko-krzyżacką. Po postanowieniach pokoju toruńskiego miasto przeszło pod panowanie Polski. Jest to kolejny okres w rozwoju miasta. Golub-Dobrzyń to prekursor mody na średniowieczne turnieje rycerskie w Polsce i Europie. W roku 1977, na zamku odbył się pierwszy Turniej Rycerski i trwa on do dziś. Po zwiedzeniu zamku, polecamy Wam spacer uliczkami starego miasta. W mieście obejrzeć powinniśmy koniecznie : kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny, Domek „Pod Cieniami”, Zbór Ewangelicki, mury obronne miasta.