Zakon Najświętszej Maryi Panny- czyli Krzyżacy,

to doskonale zorganizowane średniowieczne biuro podróży. W średniowieczu dla całej zachodniej Europy organizowali oni wyprawy krzyżowe przeciw poganom na wschodnich terenach Prus - dzisiejszej Litwy. Co roku ogłaszali  w całej Europie termin nowej wyprawy krzyżowej. Posłannicy zakonni swoją pracę wykonywali sumiennie. Co roku na wyprawy krzyżowe do Malborka przybywało coraz więcej zaciężnych rycerzy, z zachodu Europy. Dzięki nim Krzyżacy w krótkim czasie stali się potęgą militarną średniowiecznej Europy. Już w średniowieczu znane było pojęcie odpowiedniego wizerunku. Wzorcowym przykładem działań marketingowych było wyróżnianie najlepiej walczących rycerzy. Krzyżacy Najbardziej waleczni rycerze byli przyjmowani przez wielkiego mistrza i sowicie nagradzani. Po powrocie do domu opowiadali oni o wspaniałych panach zakonnych.